Inhoudsopgave

De handleiding KOMAS/Factuur is onderverdeeld in een aantal hoofdstukken. Ieder hoofdstuk bespreekt een aantal samenhangende onderwerpen.

Inleiding
Opbouwen bestanden
Factureren
Abonnementen

KOMAS/Factuur

KOMAS/Factuur is de factuur module van KOMAS. Met deze module kunnen op een eenvoudige manier facturen worden gemaakt. Van deze facturen worden direct journaalposten aangemaakt, die in de boekhouding kunnen worden verwerkt.

Menu KOMAS/Factuur

Basis

De basis voor de facturering vormt een artikelen bestand. Dit artikelen bestand kan heel eenvoudig zijn, maar ook bijzonder uitgebreid. Eventueel kan met behulp van slechts één (zogenaamd vrij) artikel een volledige factuur worden gemaakt.
Een artikel kan in dit verband ook worden gebruikt om een dienst te factureren.

Orders

Iedere factuur begint als order. Nadat een order is ingevoerd kan er desgewenst direct een factuur van worden afgedrukt.


Lay-out zelf samenstellen

De lay-out van de factuur kan door de gebruiker zelf worden samengesteld vanuit een bijgeleverd template. Men kan zelf aangeven waar op de factuur de diverse rubrieken moeten worden afgedrukt.

Menu bestanden van KOMAS/Factuur

Voorbereidingen

Voordat kan worden begonnen met het daadwerkelijk factureren dienen een aantal voorbereidingen te worden getroffen.
Er dienen een aantal bestanden te worden gevuld:

Artikelgroepen
Artikelen
Relaties
Verzendwijzes
Voetnoten
Tekstblokken
Systeemrekeningen
Laatste factuurnummer

De relaties voor dit programma zijn dezelfde relaties die in KOMAS/Windows kunnen worden ingebracht. Echter, op dit scherm kunnen een aantal extra gegevens per relatie worden vastgelegd, speciaal met het oog op de facturering.

Over KOMAS

KOMAS is al voor het eerst verschenen in 1985 met een tekstgeoriënteerde gebruikersinterface.

In de jaren '90 van de vorige eeuw is de Windowsversie van KOMAS uitgebracht en deze versie is nog steeds actueel. In de loop der jaren zijn steeds aanpassingen en uitbreidingen gedaan om te voldoen aan de nieuwste regelgeving.

Contactgegevens

 • Telefoon:
  0184-684542
 • Email:
  cloudkey@nicogram.nl
 • Adres:
  Schouwstraat 24
  2957 EX Nw-Lekkerland
  Nederland